Adreça

Codi Postal

Població


A l'hora de triar la data preferent tingueu en compte que s'ha de demanar amb un mínim de 15 dies d'antelació. Aquesta sol·licitud està subjecta a les peticions d'altres grups i a la disponibilitat del responsable municipal. Les reserves es faran per ordre d'arribada de les sol·licituds.


En cas de voler fer la visita fora de l’horari establert, feu-ho constar a l’apartat d’observacions i s’estudiarà la viabilitat.

Powered by jqueryform.com