Page 1 - Programació cultural 05 - Cassà de la Selva
P. 1

OCTUBRE - DESEMBRE 2018

 Cinema                                05

 EXPOSICIONS CASSÀCULTURA.CAT


 Lletres

 Música  OCTUBRE - DESEMBRE 2018


 Teatre


 XERRADES                              és el gust. La creació
 OCTUBRE - DESEMBRE 2018 CASSÀCULTURA.CAT         L’amor per la bellesa
                               de la bellesa és l’art.

                                Ralph Waldo Emerson
 CASSÀCULTURA.CAT
   1   2   3   4   5   6