Page 9 - Programació cultural de Cassà de la Selva
P. 9

Reserva i venda d’entrades a                            OCTUBRE › NOVEMBRE › DESEMBRE | 2022
            cassacultura.cat                                       ARTS ESCÈNIQUES 09       dissabte 12  novembre              0 €     50           La           #família_mercat   #diversió
                                      min.                                                  Castanyera
                                                  i els seus
                                                  secrets
                                                  Fes-t’ho com vulguis


                                                  ESPECTACLE INFANTIL                                                     a castanyera Nona arriba
                                                     amb la seva parada de cas-
                                                     tanyes i moniatos. Com si  11:30h
                                                 Lfos una fada, mentre to-    PASSEIG
                                                  rra les castanyes, ens descobrirà
                                                  personatges i històries secretes  VILARET
                                                  del seu bosc. Veniu a descobrir
                                                  els secrets de la castanyera Nona
                                                  a la voreta del foc!      cinema


         ls cineclubs presenten al  El setè art mai ha deixat de                                  ORGANITZA:
         públic, diferents treballs  perdre pes al nostre poble i això  El setè art
         audiovisuals mitjançant  és gràcies a aquesta entitat. Per a
      Euna programació de ci-    aquesta temporada, el Cineclub
      nema organitzada i de qualitat.  Vuitimig ens ha preparat un                                  HI COL·LABORA:
      Cassà de la Selva gaudeix del Ci- còctel de cinema que passa per  continua
      neclub Vuitimig que, a banda de  totes les edats i des de l’estil més
      programar pel·lícules, programa  alternatiu al més comercial. Ci-
      i gestiona activitats relacionades  nema infantil, documentals amb
      amb el cinema com ara debats o  activitats relacionades, el Cicle  ben present
      activitats paral·leles amb actors,  de Cinema Gaudí…                                      AMB EL SUPORT DE:
      directors…
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14