Page 9 - Festival Càntut 2019
P. 9

CONCERT


       Divendres 15 de novembre
            21:30 h
       La Sala del Centre Recreatiu
           15 € - 18 €

      Maria del Mar


          Bonet      Especialment ideat per al Càntut  ció, producció i acompanyament
                       en l’àmbit de la cançó—, anirà
      Des que va debutar a finals dels  desgranant peces com El cant dels
      anys seixanta, la cantant mallor- ocells, El cant de la Sibil·la o La Balan-
      quina Maria del Mar Bonet ha esde- guera, entre d’altres. Autèntiques
      vingut una de les veus més respec- joies de la música popular d’arreu
      tades de la música tradicional. El  del Mediterrani a través d’una ar-
      seu primer senzill, editat el 1967, ja  tista que ha posat banda sonora a la
      comptava amb quatre cançons po-  història de diverses generacions.
      pulars de Menorca i, des de llavors,
      ha publicat àlbums sencers dedicats
      a la música que ella considera “del  Maria del Mar Bonet, veu, guitarra
      poble per tornar-la al poble”.   i cuatro
                       Borja Penalba, guitarres i veu
      Amb l’espectacle 50 anys de música
      popular i tradicional als escenaris,  www.mariadelmarbonet.com
      la cantautora oferirà una actuació
      única en què repassarà algunes de
      les grans cançons que formen part
      de la seva discografia. Al costat del
      guitarrista valencià Borja Penalba
      —músic de referència en composi-
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14