Page 8 - Festival Càntut 2019
P. 8

EXPOSICIÓ


                          Del divendres 15
                       al divendres 22 de novembre
                           Can Trinxeria
                            Gratuït

                       Joan Amades,


                        la memòria


                        d’un poble    Folklorista, llibreter, museògraf i  La inauguració tindrà lloc el diven-
    un prestigiós conferenciant inter- dres 15 de novembre a les 19:30 h
    nacional. Joan Amades és una de  a Can Trinxeria i comptarà amb
    les figures cabdals de la història del  la visita guiada de Gustau Molas,
    patrimoni etnogràfic de Catalunya.  president de l’Associació Cultural
    Durant nombroses expedicions per  Joan Amades.
    tot el territori, va recollir tradicions,
    rondalles, llegendes, cançons i
    balls que van donar lloc a extenses  Horari:
    obres sobre el folklore, com el Cos- Divendres 15 de novembre,
    tumari Català.           de 19:30 h a 21 h
                      Dissabte 16 i diumenge 17 de novem-
    L’exposició Joan Amades, la memòria  bre, de 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h
    d’un poble, produïda per l’Associació  Del dimarts 19 al divendres 22 de
    Cultural Joan Amades i les Cases  novembre, de 10 h a 13 h
    de la Festa, recorre la trajectòria
    d’aquest puntal imprescindible de la
    cultura popular del nostre país.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13